• 0898259371
  • Условия за ползване

    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНE
    
   1. Предмет.
       1.1 Настоящият документ урежда правилата за ползване на www.emcard.bg.
   2. Данни за Собственика.
       2.1. Ем трейд груп ЕООД, гр. Русе, бул. Цар Освободител 130, ЦЮР 1, вх 8, ет. 3 – ЕИК 200669203,  наричано за краткост Собственик на emcard.bg  и  администратор на електронния магазин.
   3. Термини.
       3.1. emcard.bg – включително и неговите поддомейни – електронен магазин, предоставян на търговски партньори от Собственика за извършване на покупко-продажба при определени условия.
       3.2. Търговец – търговски партньор на Собственика,  предлагащ стока за покупко - продажба чрез emcard.bg.
       3.3. Клиент – всяко лице (физическо, юридическо или друго), което използва emcard.bg по какъвто и да е начин.
       3.4. Поръчка - документ, чрез който Клиента заявява на Собственика намерението си за закупуване на стока или услуга чрез електронния магазин от съответния търговец. Клиента може да прави Поръчка чрез добавянето на желаната стока или услуга в количката за покупки, следвайки указаните стъпки.  Добавянето на стока или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрация на поръчката. Една поръчка може да съдържа стоки или услуги от различни Търговци, като всяка отделна стока или услуга се обслужва от съответния Търговец.
       3.5. Бюлетин (Newsletter) -  средство за информиране на клиента за предлагани стоки, услуги, промоции, събития или други новини, изпращани чрез електронна поща, без това да ангажира Клиента или да обуславя отговорността на Собственика относно съдържащата се в него информация.
   4. Общи положения.
       4.1. Настоящите общи условия са задължителни за всички потребители на emcard.bg.
       4.2. Всяко използване на emcard.bg означава, че Вие сте се запознали с общите условия и сте съгласни със спазването им.
       4.3. Собственика има право да извършва промени по общите условия по всяко време. Информирането на Клиентите за промените става чрез публикуването им на emcard.bg. Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия при всяко ползване на електронния магазин.
       4.4.  Изображенията на продуктите и описанията на стоките и услугите имат информативен и насочващ характер Всички подробности се уточняват между Клиента и Търговеца при последващата комуникация след направена заявка за покупка.
       4.5. Изображенията, описанията, цените, характеристиките и всяка друга информация може да бъде променяна от Собственика по всяко време и може да съдържа грешки.
       4.6. Всички стоки се предлагат до изчерпване на количествата, дори и това да не е упоменато в emcard.bg.
       4.7. Emcard.bg съдържа линкове към други сайтове. Собственика не носи отговорност за условията за ползване на сайтове, които не администрира, както и за всякакъв вид информация, съдържаща се в тях.
   5. Покупко-продажба.
       5.1. При изготвяне на поръчка в emcard.bg Клиента се съгласява по телефон или чрез имейл да заяви желанието си да получи съответната стока или услуга от Търговеца срещу заплащане. Търговецът има правото да не достави част или всички стоки, по свое усмотрение. Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон.
       5.2. Цените в emcard.bg са крайни, обявени са в български лева, с включено ДДС.
   Договор за покупко-продажба се сключва между Клиента и съответния Търговец.
   Всички плащания се извършват между Клиент и Търговец. Всички срокове и условия се договарят между Клиента и съответния Търговец. Фактурирането се извършва от Търговеца.
       5.3. В случай, че клиента желае да се откаже от направената поръчка в законовия срок за отказ, то следва да уведоми за това съответния Търговец.
   6. Доставка.
       6.1. Детайлите по отношение на доставката,  стойността и сроковете,  се уточнява между Клиента и Търговеца. Съответно Собственика няма каквото и да е отношение към доставката на поръчаните стоки.
   7. Гаранция.
       7.1. Търговеца е единствен отговорен за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава закупените от него стоки, както и осигуряването на гаранционен сервиз.
   7. Поверителност
       7.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки своите данни на Собственика те могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Собственикът да иска съгласието на клиента за обработването им. С предоставянето на своите данни Клиентът се съгласява с него да се свързва Собственика, Търговеца или други лица, които са партньори или доставчици на emcard.bg.
      7.2. Клиента носи отговорност за опазването на поверителността на своята парола и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговата регистрация в emcard.bg.
   8. Приложимо право.
      8.1. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Клиента ще се решават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, според българското законодателство.
    

    

 • Последно разгледани